Afgestemd cultuurprogramma

Naar een totaalprogramma voor uw Cultuuronderwijs

In een ideale situatie staan culturele activiteiten nooit alleen op zichzelf. Activiteiten worden georganiseerd vanuit de visie van de school en het cultuurbeleid. Dit uit zich veelal in leerlijnen waarmee wordt aangesloten op het Basispakket, en daarmee op het landelijke beleid Cultuureducatie met Kwaliteit (meer informatie hieronder).

Wanneer SEP activiteiten voor u uitvoert wordt altijd gekeken naar verschillende belangrijke onderdelen:
Wat gebeurt er al? Wat is voor de kinderen van de specifieke school belangrijk? Waar legt de school de focus op? Op welke manier kunnen koppelingen worden gerealiseerd met het reguliere curriculum? Hoe kan er worden samengewerkt met de leerkrachten?
Het cultuurprogramma moet vervolgens op een eenvoudige manier inzichtelijk worden gemaakt voor leerkrachten én ouders om duidelijk te maken op welke manier en waarom er zoveel aandacht aan cultuureducatie wordt besteedt en wat de opbrengsten zijn. Alleen op die manier creëer je een breed draagvlak en kun je met alle betrokken partijen een goed cultuurprogramma ten uitvoer brengen.
Om dit te realiseren heeft SEP het Cultuurweb ontwikkeld, een online omgeving waarin alle activiteiten worden bijgehouden en waar de leerdoelen inzichtelijk worden. Tevens fungeert het Cultuurweb als communicatieplatform waar alle benodigde documenten en lesmateriaal met de betrokkenen kan worden gedeeld.
Lees meer over het Cultuurweb

Scholen hebben van het Ministerie van OCW de opdracht meegekregen om invulling te geven aan de landelijke Kerndoelen Cultuureducatie en inhoudelijke verankering en samenhang te creëren binnen het cultuurprogramma. In Amsterdam is het Basispakket een toegankelijke voorziening voor het primair en speciaal onderwijs wat concreet inhoudt dat een school tenminste twee uur per week aan cultuureducatie besteedt in doorgaande leerlijnen voor groep 1 t/m 8.