theater

Theater kan als metafoor voor de werkelijkheid worden gebruikt of vanuit fantasie ontstaan. Wat beleven en voelen mensen, hoe bewegen ze, hoe gaan ze met elkaar om? Leerlingen leren personages, handelingen, emoties en teksten te bedenken en vorm te geven in spelscènes. Door te improviseren, te bewegen, tekst te behandelen of een voorstelling te maken leren ze bewust gebruik te maken van houding, mimiek, emoties en stemgebruik. Theater stimuleert taalontwikkeling, verbeeldingskracht en creativiteit.

Theater sluit goed aan bij verhalen, rituelen en gebruiken van kerndoel 56. Prentenboeken, sprookjes of verhalen van vroeger kunnen het startpunt voor theaterlessen vormen.
De hieronder genoemde voorbeeldprojecten houden rekening met de 21st Century Skills en sluiten ook aan op de kunstzinnige kerndoelen 54 en 55.

De geheime sprookjeskoffer
groep 1 t/m 3

Prinses ‘ik weet het niet’ kan geen keuzes maken: Te fiets of te paard? Een boomhut bouwen of koekjes bakken? Ze weet het niet! De koning weet raad en haalt iets heel bijzonders van zolder: Een geheime sprookjeskoffer… Via de attributen in de sprookjeskoffer worden in de theatervoorstelling sprookjesfiguren geïntroduceerd en beleven de kinderen samen met de prinses spannende avonturen. In de aansluitende les worden de leerlingen door middel van rollenspel, beweging en muziek meegenomen in de sprookjesverhalen.

MEER

Dit project kan alle gewenste sprookjes behandelen.
Geschikt voor: groep 1 t/m 3
Aantal lessen: 1 presentatie en 1 les (door twee vakdocenten)
Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 56, 1
Bijzonderheden: met voorstelling op school, erfgoed
Prijs: € 135,- per groep + presentatie 135,- euro (per 3 groepen)

Circustheater
groep 1 t/m 4
Transformeer in een gevaarlijke leeuw, een expressieve clown of een lenige acrobaat! In korte tijd maken leerlingen onder begeleiding van een theaterdocent een spectaculaire act die onderdeel gaat uitmaken van een dynamische, theatrale circusvoorstelling. De kinderen oefenen in zelfvertrouwen, samenwerken en presenteren. Laat die ouders maar komen of toon het aan de rest van de school!
MEER

Geschikt voor: groep 1 t/m 4
Aantal lessen: 4 (+ presentatie)
Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 56
Bijzonderheden: theatermaken, rolopbouw, spanningsopbouw, presenteren
Prijs: € 270,- (zonder presentatie) /  € 382,- (met presentatie)
Spelen met verhalen: Griezelen!
groep 1 t/m 8

Dit project sluit aan op het Kinderboekenweekthema Griezelen! Via improvisatieopdrachten kruipen de kinderen in de huid van struikrovers, monsters, spoken en andere griezels uit de kinderliteratuur! In overleg met de school wordt een prentenboek uitgekozen van waaruit de lessen worden opgebouwd. De kinderen leren hoe zij verhalen uit een boek kunnen vertalen naar de spelvloer. Naast het spelen zullen de kinderen ook werken aan observeren en reflecteren door goed naar elkaars spel te kijken.

MEER

Geschikt voor: groep 1 t/m 8
Aantal lessen: 4
Inzet van de leerkracht: **
Kerndoelen: 54, 55, 56, 1, 9
Bijzonderheden: taalvorming, verhaalopbouw, presenteren
Prijs: € 315,-

Geschiedenis van Amsterdam
groep 3 t/m 8

Amsterdam, daar woon jij! Maar wat weet je eigenlijk van jouw stad? Leer alles over het ontstaan van je eigen buurt of duik in de geschiedenis van het centrum. Welke beroemde Amsterdammers zijn er, wat hebben zij meegemaakt en welke invloed hebben zij gehad op de ontwikkeling van de stad? Een theaterdocent neemt de kinderen mee op ontdekkingsreis in lessen waar de beleving van onze stad centraal staat.

MEER

Geschikt voor: groep 3 t/m 8
Aantal lessen: 4
Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 53, 54, 55, 56 *kerndoel 37 mag weg hier!
Bijzonderheden: erfgoed, burgerschap – gedeelde geschiedenis, identiteit, samenleven
Prijs: € 315,-

Oh nee! Een spreekbeurt!
groep 5 t/m 8

Bij een spreekbeurt of presentatie komt veel kijken. Wat wil je precies vertellen, in welke volgorde en komt dit duidelijk over bij je publiek? In dit project krijgen leerlingen slimme handvatten aangereikt die helpen bij het ontspannen en helder presenteren van informatie. De theaterdocent geeft de kinderen meer vertrouwen in de mondelinge spreekvaardigheid zodat het voordragen of spreken voor de klas leuker en makkelijker wordt.

MEER

Geschikt voor: groep 5 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van de leerkracht: **
Kerndoelen: 54, 55, 56, 1
Bijzonderheden: sociale vaardigheden, taalvorming, presentatie
Prijs: € 270,-

De vloer op!
groep 6 t/m 8

Net als in het televisieprogramma ‘De Vloer op Jr.’ krijgen de leerlingen een opdracht of dilemma voorgelegd, waarna ze onvoorbereid samen een verhaal improviseren. Hieruit kunnen hilarische of ontroerende scènes ontstaan. Improviseren is leuk, maar kan ook heel spannend zijn. Door de opbouw van de lessen leren kinderen hun eigen ideeën los te laten en zich open te stellen voor de ideeën van een ander.

MEER

Geschikt voor: groep 6 t/m 8
Aantal lessen: 6
Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 56
Bijzonderheden: durven falen, samenwerken, spelplezier
Prijs: € 405,-
In debat!
groep 7 en 8

In debatTheater is het ideale middel om je debat-skills te verfijnen! Op speelse wijze gaan de kinderen actief nadenken over maatschappelijke vraagstukken. Door te oefenen met debatteren, versterken de kinderen hun gespreks-, luister- en argumentatievaardigheden. Debatteren dwingt je om een standpunt te onderbouwen met overtuigende argumenten. Hierdoor leren de kinderen meningen van verschillende kanten te bekijken, te bevragen en te begrijpen.

MEER

Geschikt voor: groep 7 & 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 56, 3, 37
Bijzonderheden: kritisch denken, inspelen op actualiteiten, burgerschap – samenleven Prijs: vanaf € 270,-

 

Musicalbegeleiding
groep 8

MusicalbegeleidingDe eindmusical van groep 8 kan een hele uitdaging zijn. Hoe zorg je ervoor dat iedereen graag op het podium staat en ook goed verstaanbaar is? Hoe presenteren de kinderen zich? Wat doe je met de aankleding? Is er behoefte aan het versterken van het theatrale deel, aan verfijning van het script, aan het maken van het decor of de begeleiding van repetities en eindregie? Kies zelf de ondersteuning die je nodig hebt en professionaliseer je musical!

MEER

Geschikt voor: groep 8
Aantal lessen: vanaf 6 lesuren in overleg in te delen
Inzet van de leerkracht: ***
Kerndoelen: afhankelijk van de gekozen ondersteuning
Bijzonderheden: ondersteuning op maat Prijs: vanaf € 465,-

 

Co-teaching voor leerkrachten

De samenstelling van leerlingen is vaak bepalend voor de sociale dynamiek in de klas. Als leerkracht is het belangrijk om hier goed op in te kunnen spelen. Het doel van deze training is om leerkrachten hierbij te ondersteunen en bepaalde (theater) tools en oefeningen aan te reiken die zij eenvoudig in kunnen zetten in hun lespraktijk. Onze theaterdocenten bekijken op maat wat er nodig is in de klas en denken met de leerkracht mee over een passende aanpak. Via Mocca kunt u dit mogelijk financieren via de LeerlijnenLabgelden. Wilt u hierover meer informatie? Neem contact op met SEP of Mocca.

Project op Maat?
1 t/m 8

jpgProjecten op maat realiseren is dé specialiteit van SEP. We hebben veel ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van diverse, uiteenlopende aanvragen. Elke school is uiteindelijk uniek en vraagt om een eigen invulling van een project. Wil je bijvoorbeeld aan de slag met een zelfgekozen thema en zoek je daar één of meerdere kunstdisciplines bij? Zoek je een project dat aansluit bij het curriculum of op de lopende leerlijn? Bespreek je wensen met de cultuurcoördinatoren van SEP. Wij denken graag met je mee!

MEER

Geschikt voor: groep 1 t/m 8
Aantal lessen: open
Prijs: aangepast naar je budget

 

Project aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte voor een project ontvangen? Heeft u een specifieke wens en wilt u graag de mogelijkheden bespreken met de cultuucoördinator van SEP? Klik hier!