filosofie

Filosoferen over ‘belangrijke vragen’ stimuleert kinderen om onderzoekend en zelfstandig te denken en geeft ze een open en vragende houding. Niet zozeer het onderwerp maar vooral de activiteit zorgt ervoor dat kinderen leren hun gedachten onder woorden te brengen, stellingen te beargumenteren, elkaar kritisch te bevragen en goed te luisteren. Door te filosoferen met kinderen komen zij in aanraking met de fundamenten waarop ons huidige wereldbeeld en onze manier van denken is gebaseerd: logica, openheid, democratie en betekenisgeving. Het is wetenschappelijk bewezen dat door filosofieprojecten op school de cognitieve en sociale competenties van kinderen verbeterd worden en ze tolerantie voor andere meningen ontwikkelen. Ook blijkt dat er minder gepest wordt na regelmatig filosoferen in de klas.

De hieronder genoemde projecten houden rekening met de 21st Century Skills en sluiten aan op de kunstzinnige kerndoelen 54, 55 en 56 en op de kerndoelen rond taalvorming. Daarnaast sluit filosofie aan op kerndoel 37: samenleven, normen en waarden.

Bekijk hier de documentaire ‘Kleine Filosofen
Bekijk hier de documentaire ‘De rede van het kind’

Filosoferen voor beginners
groep 1 t/m 4

Filosoferen voor beginnersMet een filosofische blik bekijk je alles van een andere kant. Uit meegebrachte spullen kiezen kinderen een voorwerp en gaan het object op een speelse en filosofische wijze verder onderzoeken en zien dat de betekenis van een voorwerp kan veranderen. Wanneer wordt een haarborstel bijvoorbeeld een microfoon en hoe wordt een bord een stuur? Met deze hernieuwde en open blik praten ze vervolgens over allerlei belangrijke levensvragen en ontdekken dat iedereen anders denkt en dat dat mag! Ze maken tekeningen bij hun ideeën en laten die aan elkaar zien. Een eerste en speelse kennismaking met filosofie.

MEER

Geschikt voor: groep 1 t/m 4
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 1, 3, 34
Bijzonderheden: taalvorming, burgerschap, kritisch denken
Prijs: vanaf € 270,-

Grote vragen
groep 3 t/m 5

Waarom bestaan we? Is iedereen even belangrijk? Wat is gevoel? Kunnen dieren denken? Wie is de baas over het universum? Ben je gelukkig als je rijk bent? Waarom is fantasie niet echt? Waar was je voor je geboorte? Kinderen filosoferen graag over hele diverse, grote levensvragen. In dit project kunnen alle onderwerpen aan bod komen, zoals: vrijheid, emoties, leven en doodgaan, vriendschap en identiteit. Een eerste echte aanraking met filosofie!

MEER

Geschikt voor: groep 3 t/m 5
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 1, 3, 34
Bijzonderheden: burgerschap, zelfreflectie
Prijs: vanaf € 270,-

 

Filosoferen over identiteit
groep 5 t/m 8

Filosoferen over identiteitWie ben ik eigenlijk? Hoe zien anderen mij? Ben ik uniek? Ben ik beter dan anderen? Hoe kijk ik naar anderen? Verandert mijn ‘ik’ als ik ouder word? Wie wil ik worden? Word ik als mijn ouders? Door op eenvoudige wijze over deze vragen na te denken en de antwoorden te bespreken, leren kinderen bewuster te kijken naar zichzelf en hun klasgenoten. Omdat ze naast de verschillen ook de overeenkomsten tussen zichzelf en de anderen zullen ontdekken, kan dit veel betekenen voor de verhoudingen in de klas.

MEER

Geschikt voor: groep 5 t/m 8
Kerndoelen: 54, 55, 1, 3, 34, 37
Bijzonderheden: burgerschap en diversiteit – identiteit en samenleven, zelfreflectie
Prijs: vanaf € 270,-

 

Filosoferen over samenleven
groep 7 en 8

Fiosoferen over samenlevenTijdens dit project staat de vraag centraal hoe mensen met al hun verschillen naast en met elkaar kunnen leven. Kinderen filosoferen over kwesties als gelijkheid, vrijheid van meningsuiting, geweld en gezag. Ze leren hun eigen wereldbeeld te verwoorden, analyseren hun gedachten en overdenken de verschillen die onderling bestaan. Kinderen leren naar elkaar te luisteren, respect te hebben voor verschillende meningen en in te zien dat er geen absolute waarheid bestaat.

MEER

Geschikt voor: groep 7 en 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 34, 1, 3, 37
Bijzonderheden: burgerschap en diversiteit – identiteit, samenleven en tolerantie, zelfreflectie
Prijs: vanaf € 270,-

Project op Maat?
1 t/m 8

POMProjecten op maat realiseren is dé specialiteit van SEP. We hebben veel ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van diverse, uiteenlopende aanvragen. Elke school is uiteindelijk uniek en vraagt om een eigen invulling van een project. Wil je bijvoorbeeld aan de slag met een zelfgekozen thema en zoek je daar één of meerdere kunstdisciplines bij? Zoek je een project dat aansluit bij het curriculum of op de lopende leerlijn? Bespreek je wensen met de cultuurcoördinatoren van SEP. Wij denken graag met je mee!

MEER

Geschikt voor: groep 1 t/m 8
Aantal lessen: open
Prijs: aangepast naar je budget

 

Project aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte voor een project ontvangen? Heeft u een specifieke wens en wilt u graag de mogelijkheden bespreken met de cultuucoördinator van SEP? Klik hier!