theater

Theater kan als metafoor voor de werkelijkheid worden gebruikt of vanuit fantasie ontstaan. Wat beleven en voelen mensen, hoe bewegen ze, hoe gaan ze met elkaar om? Leerlingen leren personages, handelingen, emoties en teksten te bedenken en vorm te geven in spelscènes. Door te improviseren, te bewegen, tekst te behandelen of een voorstelling te maken leren ze bewust gebruik te maken van houding, mimiek, emoties en stemgebruik. Theater stimuleert taalontwikkeling, verbeeldingskracht en creativiteit.

Theater sluit goed aan bij verhalen, rituelen en gebruiken van kerndoel 56. Prentenboeken, sprookjes of verhalen van vroeger kunnen het startpunt voor theaterlessen vormen.
De hieronder genoemde voorbeeldprojecten houden rekening met de 21st Century Skills en sluiten ook aan op de kunstzinnige kerndoelen 54 en 55.

Project op Maat?
1 t/m 8

jpgProjecten op maat realiseren is dé specialiteit van SEP. We hebben veel ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van diverse, uiteenlopende aanvragen. Elke school is uiteindelijk uniek en vraagt om een eigen invulling van een project. Wil je bijvoorbeeld aan de slag met een zelfgekozen thema en zoek je daar één of meerdere kunstdisciplines bij? Zoek je een project dat aansluit bij het curriculum of op de lopende leerlijn? Bespreek je wensen met de cultuurcoördinatoren van SEP. Wij denken graag met je mee!

MEER

Geschikt voor: groep 1 t/m 8
Aantal lessen: open
Prijs: aangepast naar je budget

 

Spelen met Sint en Piet
groep 1 t/m 3

Bibbersint 025Als Sinterklaas in het land is, komen twee theaterdocenten op school! Naar aanleiding van het prentenboek Sinterklaas of Sinterklaas, luie baas kijken de kinderen naar een grappige en spannende theatervoorstelling over de avonturen uit het boek. In de aansluitende les maken de kinderen het verhaal samen met de docenten af. Spelopdrachten met Sint en Piet, verkleedkleren, muziek en attributen, zorgen voor een echte Sinterklaassfeer! Een verkorte versie van ‘Sinterklaas’ van Charlotte Dematons of ‘Sinterklaas, luie baas!’ van B. Minne en A. Westerduin wordt bij dit project door de leerkracht enige malen voorgelezen als voorbereiding.

MEER

Geschikt voor: groep 1 en 2
Aantal lessen: 1 presentatie en 1 les (door twee vakdocenten)|
Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 56, 1
Bijzonderheden: met voorstelling op school, viering Sinterklaasfeest
Prijs: € 135,- per groep + presentatie 135,- euro (per 3 groepen)

 

De geheime sprookjeskoffer
groep 1 en 2
De geheime sprookjeskofferPrinses ‘ik weet het niet’ kan geen keuzes maken: Te fiets of te paard? Een boomhut bouwen of koekjes bakken? Ze weet het niet! Wat moet ze nu doen? De koning weet raad, en haalt iets heel bijzonders van zolder: Een geheime sprookjeskoffer… Door de attributen in de sprookjeskoffer worden in de theatervoorstelling sprookjesfiguren geïntroduceerd en beleven de kinderen samen met de prinses spannende avonturen. In de aansluitende les worden de leerlingen door middel van rollenspel, beweging en muziek meegenomen in de sprookjesverhalen. De helden van het verhaal komen zo tot leven in de klas. Dit project kan alle gewenste sprookjes behandelen.
MEER

Geschikt voor: groep 1 en 2
Aantal lessen: 1 presentatie en 1 les (door twee vakdocenten)
Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 56, 1 Bijzonderheden: met voorstelling op school, erfgoed
Prijs: € 135,- per groep + presentatie 135,- euro (per 3 groepen)
Speel een verhaal
groep 1 t/m 8

Speel een verhaalPrentenboeken en kinderliteratuur vormen het uitgangspunt van dit project. Aan de hand van een gekozen boek maken de kinderen kennis met een specifiek thema. Via improvisaties en spelopdrachten kruipen de kinderen in de huid van de personages en leren zij zich te verplaatsen in het verhaal. Naast het spelen zullen de kinderen ook werken aan observeren en reflecteren door goed naar elkaars spel te kijken. Dit project leent zich uitstekend om aan te sluiten bij de thema’s van wereldoriëntatie: Tijd, Ruimte, Natuur & Techniek en Mens & Samenleving.  Bijvoorbeeld: In het boek De Zachte gekookte aarde van Emilie Hubert kunnen de leerlingen kennis maken met de klimaatveranderingen.

MEER

Geschikt voor: groep 1 t/m 8
Aantal lessen: 4, presentatie is een optie
Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 56, 1, 9
Bijzonderheden: taalvorming, aansluiting curriculum wereldoriëntatie, presenteren
Prijs: € 270,-

 

Achter de schermen!
groep 3 t/m 8

SONY DSCIn deze lessen maken kinderen op de vloer kennis met de verschillende rollen in het theater. De regisseur, die bepaalt hoe een scene gespeeld moet worden; de acteur, die goed moet luisteren naar de regieaanwijzingen van de regisseur; de vormgever, die beslist hoe het decor en de kostuums er uit kunnen zien. De rollen worden verdeeld en het spel kan beginnen! Deze lessenreeks wordt gecombineerd met een bezoek aan de Stadschouwburg in Amsterdam waar de klas een kijkje achter de schermen kan nemen! 

MEER

Geschikt voor: groep 3 t/m 8
Aantal lessen: 3, waarvan 1 in de Stadsschouwburg
Inzet van de leerkracht: * Kerndoelen: 54, 55, 56
Bijzonderheden: erfgoed – combinatie met bezoek aan een instelling, presenteren           Prijs: € 315,- inclusief workshop Stadsschouwburg en GVB-vervoer
Theater & sociale vaardigheden
groep 3 t/m 8

POM

Door rollen te spelen leer je je te verplaatsen in een ander. Kinderen die zich goed kunnen inleven in een spelsituatie ontwikkelen zo een grotere empathie voor anderen. In deze theaterlessen worden elementen uit de competentietraining Rots & Water ingezet. Kinderen leren middels fysieke opdrachten en rollenspellen hoe zij kunnen omgaan met problemen of conflicten die zij in de groep ervaren. Het gaat over ik en jij, over alleen en samen, over verschillen en overeenkomsten. Door theater als middel in te zetten, ervaren de kinderen hoe zij kunnen omgaan met gevoelens als angst, woede en onzekerheid.

MEER

Geschikt voor: groep 3 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4 Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 56, 37
Bijzonderheden: sociale vaardigheden, samenwerken, zelfreflectie, burgerschap             Prijs: vanaf € 270,-
3, 2, 1: ACTIE!
groep 7 en 8

Net als op TV

Wil je weten hoe het voelt om voor TV te spelen, net als de bekende acteurs uit bijvoorbeeld Spangas? In deze lessen ga je camera-acteren! Toneelspelen voor de camera vraagt iets heel anders dan toneelspelen op een podium. Waar je op het podium vaak veel ruimte hebt om te spelen, moet je voor de film rekening houden met het bereik van de camera. Op het podium moet je vaak groots en expressief spelen, op camera juist ingeleefd en klein. Onder begeleiding van een film- en theaterdocent gaan de kinderen aan de slag met een zelfgekozen TV-scène. Het tv-programma wordt in overleg met de school en/of groepsleerkracht gekozen.

MEER

Geschikt voor: groep 7 en 8
Aantal lessen: 4 (2 theaterlessen, 1 theater/filmles en 1 filmles)
Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55
Bijzonderheden: combinatie film en theater, presenteren
Prijs: € 506,25 + € 120,- nawerk
In debat!
groep 7 en 8

In debatTheater is het ideale middel om je debat-skills te verfijnen! Op speelse wijze gaan de kinderen actief nadenken over maatschappelijke vraagstukken. Door te oefenen met debatteren, versterken de kinderen hun gespreks-, luister- en argumentatievaardigheden. Debatteren dwingt je om een standpunt te onderbouwen met overtuigende argumenten. Hierdoor leren de kinderen meningen van verschillende kanten te bekijken, te bevragen en te begrijpen.

MEER

Geschikt voor: groep 7 & 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van de leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 56, 3, 37
Bijzonderheden: kritisch denken, inspelen op actualiteiten, burgerschap – samenleven Prijs: vanaf € 270,-

 

Musicalbegeleiding
groep 8

Musicalbegeleiding

De eindmusical van groep 8 kan een hele uitdaging zijn. Hoe zorg je ervoor dat iedereen graag op het podium staat en ook goed verstaanbaar is? Hoe presenteren de kinderen zich? Wat doe je met de aankleding? Is er behoefte aan het versterken van het theatrale deel, aan verfijning van het script, aan het maken van het decor of de begeleiding van repetities en eindregie? Kies zelf de ondersteuning die je nodig hebt en professionaliseer je musical!

MEER

Geschikt voor: groep 8
Aantal lessen: vanaf 6 lesuren in overleg in te delen
Inzet van de leerkracht: *** Kerndoelen: afhankelijk van de gekozen ondersteuning
Bijzonderheden: ondersteuning op maat Prijs: vanaf € 465,-

 

Project aanvragen

Wilt u een vrijblijvende offerte voor een project ontvangen? Heeft u een specifieke wens en wilt u graag de mogelijkheden bespreken met de cultuucoördinator van SEP? Klik hier!